Copyright © LKE Design

V74, VESTERBROGADE 74, 4. SAL

DK-1620 COPENHAGEN V

TEL.:   +45 / 40 26 69 82

FAX.:  +45 / 33 28 02 81

EMAIL:  INFO@LKEDESIGN.DK

WEB:   WWW.LKEDESIGN.DK

CVR:    DK 15325372

 Forside

Sitemap │ DA │ EN

3D CAD Biblioteker

- gør Jeres produkter synlige i den digitale verden!

De fleste nye byggerier bliver projekteret ved brug af CAD (Computer Aided Design) og vi ser stadigt flere salgsprospekter der viser det "færdige" byggeri med indbydende interiør længe før det første spadestik er taget.  Tendensen er klar – 3D visualiseringer er og bliver en naturlig del af det moderne byggeris dokumentationsmateriale.

På den moderne tegnestue er tid en væsentlig faktor. Deadlines er konstant lige om hjørnet — og kravet om hurtige og vellignende resultater er en altid tilstedeværende stressfaktor. Der er oftest ikke tid til at modellere møbler, lamper og andet inventar og assesories, der kræves for at få interiøret  til at se komplet og troværdigt ud.  

Hvorfor et 3D CAD Bibliotek

Hjælp tegnestuerne med at sælge Jeres produkter

Tilgangen til den færdige digitale 3D model af et givent produkt kan være afgørende for om det pågældende produkt i det hele taget bliver valgt til projektet.

Med et 3D CAD-bibliotek, letter I arbejdet for tegnestuer og visualiseringsbureauer. I giver dem muligheden for at projektere og visualisere med jeres produkter, samtidigt med at I øger chancen for at få eksponeret jeres produkter i konkurrence-projekter og på salgsprospekter for nybyggerier verden over. I sikrer Jer samtidigt, at produktet ser ud som I ønsker, at proportionerne og detaljeringen er korrekt.

Det er ikke usædvanligt at disse digitale "product-placements" fører til øget salg.

Hvad er mulighederne

Et CAD-bibliotek kan udformes og distribueres på mange måder.

Formater

CAD-modellerne kan udgives i flere formater og typer, hvert optimeret til sit særlige formål. De kan f.eks. målrettes mod specielle programmer, såsom:


Alt afhænger af hvilken målgruppe man vil ramme, og hvor bredt man vil gå ud.

3D-visualiseringsblokke

3D-visualiseringsblokke er CAD-modeller lavet til særlige 3D-visualiseringsprogrammer, såsom 3D MAX. Modellerne prædefineres med materialeegenskaber, således at de kan gengives fotorealistisk "out of the box".

Hvad er et 3D CAD Bibliotek

Et 3D CAD-bibliotek består af en samling digitale 3D-modeller, såkaldte blokke, af produkter som arkitekten / 3D illustratoren indsætter i sine CAD bygningsmodeller for, på en hurtig og let måde, at dokumentere hvorledes et interiør eller eksteriør vil komme til at se ud.

De enkelte 3D-blokke er optimeret specielt til at blive anvendt i 3D CAD. De er lavet i et detaljeringsniveau, der både imødekommer den rette gengivelse af produktet og kravet til at modellerne er lette og hurtige at arbejde med på computeren. Samtidig skal de være umulige at kunne lave plagiater efter.

Hvad skal vi bruge

Mange processer i 3D-modellering minder om måden de fysiske emner produceres på. Derfor har vi i princippet brug for de samme informationer, som hvis vi skulle lave det virkelige produkt.

Vi kan stort set bruge alt,  — jo bedre tegningsmateriale vi får, des lettere har vi ved at lave et godt og vellignende resultat. I sparer samtidigt udgifter til en tidskrævende og omkostningstung opmåling.

Vi kan tage konstruktionstegninger i 2D på papir eller som digitale tegninger, — gerne fuldt dimensioneret med skrevne mål. Ligeledes kan vi bruge 3D-konstruktionsmodeller fra f.eks. Inventor eller SolidWorks. Vi bearbejder modllerne til kun at indeholde relevant visuel information. Vi fjerner f.eks. patenterede hemmeligheder o.lign.

Alt tegningsmateriale, og lignende information, der udleveres til os bliver selvfølgelig betragtet som fortroligt.

Såfremt der ikke findes noget tegningsmateriale på produktet, kan vi selvfølgelig også stå for fysisk opmåling.

Hvorfor LKE Design

LKE Design har siden 1991 udviklet 3D-CAD biblioteker og AutoCAD plug-ins for en række møbel- og belysningsproducenter i Danmark.  

Som arkitekter og erfarne 3D illustratorer, har vi et indgående kendskab til arbejdsgangene på en tegnestue og ikke mindst, hvorledes et 3D-CAD bibliotek skal fungere for at give jeres kunder det bedste og mest pædagogiske værktøj til at løse deres opgaver.

Vi har stor erfaring og ekspertise i modellering af optimerede 3D-modeller til CAD biblioteker.

Vi høster stor ros for vores udvikling af lette og pædagogiske AutoCAD plug-ins, hvor det er muligt at tilføje endog meget avanceret funktionaliteter til jeres 3D CAD modeller.

Vi kan ligeledes stå for udfærdigelse af tekster, design/layout og produktion af dokumentations- og salgsmateriale i forbindelse med publiceringen af jeres 3D CAD-bibliotek.

Alt i alt ser vi os selv som en helstøbt og kompetent samarbejdspartner, der har designerens øje og kreativitet — og teknikerens viden. Et, synes vi selv, godt udgangspunkt for at  udvikle jeres kommende 3D CAD bibliotek.

Udtalelser fra vores kunder

“LKE Design var det helt rigtige valg, da HOWE A/S skulle have udviklet et 2D/3D bibliotek over vores møbelløsninger til indretningsbrug. LKE Design har en dyb viden om vores målgruppers krav til og brug af modeller og har desuden en meget kvalitetsorienteret holdning til udviklingsarbejdet. Det er afgørende parametre for HOWE, lige så vel som LKE Designs altid beredvillige og kvalificerede rådgivning.

Resultatet af samarbejdet er, at HOWE i dag har et velfungerende og fremtidsorienteret 2D/3D bibliotek tilgængeligt på vores web site, som vi kun har positive tilbagemeldinger på fra vores kunder."

Lars Bruntse, Marketingchef

”LKE Design har gennem en lang årrække været Louis Poulsen Lighting A/S’ tætte samarbejdspartner, hvor LKE Design med sin visionære strategi har stået for udviklingen af vore 3D skabelon programmer til AutoCAD, som i sin udformning har været helt på forkant med udviklingen.

LKE Design er derfor også et naturligt valg i forbindelse med udvikling af værktøj til vores hjemmeside hvor 2D/3D modeller skal kunne importeres til diverse CAD og Visualiserings-programmer. I samme forbindelse er LKE Design også rådgiver på kvalitetsstyrings værktøj, der skal sikre en ensartet høj kvalitet i produktionsfasen af modellerne.”

Henrik Boe Nielsen, Teknisk salgschef

3D CAD-bliblioteket kan publiceres på web-sider,  — eller udgives på CD'er eller memorysticks, som kan sendes til jeres kunder.

Såfremt der er brug for særlig brugerinteraktion med CAD-modellerne af jeres produkter, kan særlige plug-ins til AutoCAD udvikles. Man kan således lette besværlige eller tidskrævende processer for brugerne — og samtidigt minimere risikoen for fejl og andre uhensigtsmæssigheder.

Vi kan tilbyde jer en komplet løsning klar til publisering på internettet eller til direkte udsendelse til jeres kunder.

Hvordan kommer vi i gang

Kontakt os for en gratis og uforpligtende gennemgang af jeres behov og muligheder.

Vi analyserer jeres målgruppe og produkter og sammensætter derefter et tilbud på den helt rigtige pakke til jer og jeres kunder. Når startskudet har lydt, fører vi jer gennem hele processen fra start til slut. Vi vil arbejde nært sammen med jeres konstruktions/udviklingsafdeling, således at vi altid er sikre på at de enkelte produkter bliver lavet til jeres tilfredshed og med det udtryk, som I ønsker produkterne skal have.