Copyright © LKE Design

V74, VESTERBROGADE 74, 4. SAL

DK-1620 COPENHAGEN V

TEL.:   +45 / 40 26 69 82

FAX.:  +45 / 33 28 02 81

EMAIL:  INFO@LKEDESIGN.DK

WEB:   WWW.LKEDESIGN.DK

CVR:    DK 15325372

 Forside

Sitemap │ DA │ EN

3D Modellering


Når plan, snit og opstalt ikke er nok.

Tiden er ovre hvor 2D tegninger er nok. I stadigt flere projekter er der krav om gode og vellignende 3D modeller, det være sig bygningsmodeller såvel som produkt modeller.  
Møbelarkitekt eller produkt designer

Er I møbelarkitekter eller produkt designere, kan vi modellere Jeres produkt, så det dels kan indgå i din egen arbejdsgang, som en slags prototype, til fejlsøgning og inspiration for viderebearbejdning, og samtidigt kan den bruges til præsentation for samarbejdspartnere og kunder. 3D modellen kan være et værdifuldt grundlag til dokumentation I forbindelse med patentansøgninger o.lign.

Som noget nyt, kan man forholdsvis let og billigt få lavet fysiske modeller udfra digitale 3D modeller i form af 3D prints, 3D fræsning og 3D laser skæring. Disse fysiske modeller kan bruges som skuemodeller, og til fysisk afprøvning af et designs funktionalitet.

En 3D model kan også bruges til forskellige former for analyse, det være sig styrke- og brudsanalyse, såvel som aerodynamik, termisk og belysnings analyse.

I moderne produktionsvirksomheder indgår 3D modeller nu som en naturlig del af produktions workflowet. Brugen af CNC er mere og mere udbredt. Udover til produktionen, kan kan Jeres 3D modeller indgå som del i dokumentations - og brochure materialet allerede inden det fysiske produkt er klar til fotografering.

Som en særlig bonus, - qua vores erfaring og kompetencer, - kan modellen videreudvikles til brug i 3D modelbiblioteker, -enten udgivet af din producent eller via særlige 3D internet portaler. En sikker vej til 3D produkt placement - eksponering af dit produkt.

Læs mere her om 3D Digital Porduct Placmenet ...


Hvorfor 3D modellering

Hvad skal vi bruge

Tegninger

Vi kan bruge snart sagt hvad som helst som grundlag, - lige fra nogle kruseduller på en serviet til en fuldt målsat konstruktions-tegning (vi foretrækker det sidste), endvidere kan fysiske modeller opmåles. Arbejder jeres tegnestue med CAD, indgår vi gerne i et samarbejde, hvor vi opbygger 3D scenen udfra tegninger og/eller modeller eksporteret fra tegnestuens CAD-system.


Referencefotos

Referencefotos er en uvurderlig hjælp for os når vi skal lave vores visualiseringer. Vi bruger dem til dels som forelæg, når vi skal modellere et produkt / møbel. Vi kan her se objektets proportioner, dets stoflighed og dets interaktion med omgivelserne. Det er i forbindelse med registrering af objekter en rigtig stor hjælp samtidigt at få en  skitse med mål på af objektet.


Referencefotos af interiør og eksteriør er også en meget stor hjælp for os. Vi kan få et indtryk af et rums eller en bygnings atmosfære, samtidigt kan vi se alle de små detaljer, som sjældent kommer med på en opmåling.


I arkitektur visualiseringer, interiør såvel som eksteriør, vil en stor part af scenen bestå af eksisterende produkter, eksempelvis inventar, møbler, armaturer, elektronik, accessories, ja, selv planter.


Det er en rigtig stor hjælp for os med en liste over ønskede produkter, deres navn, produkt nummer og producent navn. Vi har da en større chance for at kunne finde det rette produkt, som 3D model, hvis vi er heldige,eller tegninger og bileder af produktet, så vi selv kan modellere det.


Hvorfor LKE Design

Vi har gennem en årrække arbejdet med visualisering af projekter for en række tegnestuer med fotorealistiske 3D visualiseringer som vores fællesnævner. I vores team findes bl.a indretningsarkitekter og arkitekter, der gør at I er sikre på en nem og smertefri kommunikation, da vi kender jeres termer og arbejdsgange indgående.


Vi arbejder med 3D Studio MAX som kan udveksle filer med de fleste CAD og tegneprogrammer. Vi gør brug af såkaldt GI- og photon based renders, der tilføjer 3D scenerne et 100% naturligt lys. Glem alt om tidligere tiders døde og ucharmerende computer billeder.


Da tid er en vigtig faktor, har vi opbygget en renderfarm med pt. 6 kraftige rendernodes, der står for selve den tidskrævende kalkulation af billeder. Vi bruger således ikke mandetimer på denne proces, da denne kan køre parrallelt i baggrunden. Vi kan således koncentre vores tid ved arbejdsstationerne om at opbygge scenerne til kalkulation, - eller efterbearbejde de færdigt kalkulerede billeder til deres endelige udtryk. En klar gevinst for vores kunder.


Se vores portfolio og bliv inspireret til at tage skridtet til at kunne dokumentere dine projekter bedre for dine kunder.


Kontakt os og få en uforpligtende snak om hvorledes vi bedst kan hjælpe Jer til at implementere 3D visualiseringer i Jeres præsentations materiale.

Publicering, layout og tryk

Vi kan stå for alt det grafiske arbejde. Vi kan lave web-sider, PowerPoint præsentationer, såvel som trykte prospekter og brochurer.

Ønsker I at lægge den sidste hånd på Jeres materiale, kan I vælge at få visualiseringerne udleveret som billedfiler - og I kan  selv inddrage dem i Jeres projekt materiale.

Hvad kan vi tilbyde

Modellering af 3D produkt model i Inventor Fusion.

Få præcise parametriske 3D modeller med avancerede fillets og andre features.

Modellen kan opbygges af part og samles i assemblies.

Der kan genereres eksploderede views, der letter forståelsen af en kompliceret assembly.

Modellen kan afleveres i de fleste kendte mekaniske formater, samt som AutoCAD dwg.

Vi kan endvidere generere diverse ortografiske views og snit i 2D, vi kan målsætte dem og lave styklister m.m.

Modeller lavet i Inventor Fusion nemt indgå i den videre produktion af produjtet, samt indgå i forskellige typer analyser, såsom brud analyser, termiske analyser, aerodynamilske analyser m.fl.

Modellering af 3D produkt i AutoCAD

Få 3D modeller der kan udveksles til et hvilket som helst 3D CAD program.

Få en allround 3D model, der kan indgå I mange sammenhænge.

Modellerne opbygges enten som såkaldte 3D solid models, som kan indgå i såkaldte boolske operationer og diverse kollisions analyser. Samtidigt kan de bruges til generering af gode stregtegninger,

- eller som såkaldte surface models der er gode til at håndtere komplicerede organiske former. Surface modellerne er endvidere gode at importere i visuali-seringsprogrammer da de deler samme geometriske opbygning (mesh topologien).

Modellering af 3D bygningsmodel i AutoCAD Architecture

Få en fuld 3D bygningsmodel opbygget i AutoCAD Architecture. Modellen vil typisk blive opbygget af et hieraki af etage- og site modeller samlet i én eller flere XRef samletegninger. Vi opbygger modellen I BIPS lag.

Vi vil i udbred grad gøre brug af blokke, der gør tegningen/modellen let at administrere - og samtidig brug block organiserede tegninger langt mindre hukommelse, hvilket betyder at de er lettere at arbejde med på computern.

Vi kan generere 2D ortografiske views i form af planer, opstalter og snit, samt 3D views i form af isometrier og perspektiver.

Samtidigt kan vi lave tegningssæt med med målsætning, tegningshovede og styklister.

Modellering af 3D bygningsmodel i Revit Architecture

Få en fuld 3D bygningsmodel modelleret efter BIM standard, Building Information Model.


Der opbygges families af bygningselementer og møbler og inventar efter behov.


Vi kan generere 2D ortografiske views i form af planer, opstalter og snit, samt 3D views i form af isometrier og perspektiver.


Samtidigt kan vi lave tegningssæt med med målsætning, tegningshovede og styklister.


Modellering af 3D bygningsmodel eller produkt i 3DS Max

Få Jeres produkt eller bygning modelleret i 3DS Max og få livagtige gengivelser af dit produkt.


Modellerne opbygges i såkaldte polymeshes, og tilføjes UVW maps, materiale ID's og materialer efter behov og ønske. Vi tilstræber en så ren mesh struktur som muligt og gør det dermed muligt at underindele modellen med turbosmooth eller subdivision.


3DS MAX modeller kan udveksles med de fleste visualiseringsprogrammer på markedet. Vi kan yderligere gemme modellerne i kendte udvekslings formater, såsom .OBJ og .3DS.

I kan vælge at anvende modellerne kan anvendes indenfor Jeres egen organisation, eller publicere dem på Jeres WEB site eller på kendte 3D model fora - og der med få mulighed for at Jeres produkt potentielt bliver anvendt af tusinder af brugere verden over - og med deraf følgende eksponering.


Læs mere om 3D Visualisering her >>

Bygningsarkitekt

Hvis du endnu ikke har taget skridtet til 3D i din daglige projektering, kan vi bistå med opbygning af dit projekt som 3D bygningsmodel.

Med en 3D bygningsmodel kan du generere alle former for planer, opstalter og snit. Disse genererede 2D afbildninger har den fordel, at de udgår fra en og samme model, man opnår derved at samtlige afbildninger passer overens, - og at eventuelle ændringer slår igennem på samtlige afbildninger. En stor fejlkilde er dermed elimineret.

Med en 3D bygningsmodel er generering af illustrative 3D afbildninger, såsom isometrier, axonometrier og perspektiver, lette at frembringe.

Vi kan også tage skridtet fuldt ud og tilføje møbler, vegetation, materialer og lys og lave en decideret 3D visualisering.  

Læs mere om 3D Visualisering her ...